סנגור קהילתי

סנגור קהילתי הוא הליך העצמה והכרה בזכות להביע שאיפות ואמונה ביכולת אישית להשיג תוצאות לשיפור חיים והכללה.
חוג הפועל ליצירת שינוי חברתי, מייצר עבורם אפשרות לדבר בעד עצמם, להחליט בעצמם ולעמוד על זכויותיהם
פועל לקידום ומימוש זכויות חברתיות.
מטרתו ליצור סולידריות בקרב קהילת אנשים על צרכים מיוחדים.
ממטרותיו העיקריות לימוד דרכי מחאה באמצעות כלים משפטיים, שדולה פרלמנטרית ופעולות מחאה.